YT_Otto Kuus
Tartu album
Martiina VIIL
Aare TINN
Valeri PARHOMENKO
Helen-L. ELLER
Pille PORILA
Priit KUDU
Valeri PARHOMENKO
Helen SAAL
Valeri PARHOMENKO
Valeri PARHOMENKO
Helen-L. ELLER
Martiina VIIL
Martiina VIIL
Elle METS
Helen KASEMAA
Valeri PARHOMENKO
Õie PAK
Pille PORILA
Hansalinn Tartu
Valeri Parhomenko
Valeri Parhomenko
Valeri Parhomenko
Valeri Parhomenko
Valeri Parhomenko
Valeri Parhomenko
Valeri Parhomenko
Valeri Parhomenko
Valeri Parhomenko
Valeri Parhomenko
Valeri Parhomenko
Valeri Parhomenko
Valeri Parhomenko
Valeri Parhomenko
Valeri Parhomenko
Valeri Parhomenko
Valeri Parhomenko
Valeri Parhomenko
Valeri Parhomenko
Valeri Parhomenko
Valeri Parhomenko
Valeri Parhomenko
Valeri Parhomenko
Valeri Parhomenko
Valeri Parhomenko
Maarja Gross
Valeri Parhomenko
Valeri Parhomenko
Valeri Parhomenko
Valeri Parhomenko
Valeri Parhomenko
Noorte foto
Julia KAHRE
Julia KAHRE
Valeri PARHOMENKO
Valeri PARHOMENKO
Julia KAHRE
Julia KAHRE
Karl HALJASMETS
Julia KAHRE
Fotoklubi    Noorte fotostuudio

Tartu Fotoklubi on asutatud 1928 aastal Tartu Raadio-Foto Klubina. Asutasid Artur SONI, Karl LÕMPS ja Alfred KARINDOSK.
Paljude aastate jooksul on ta esindanud Eesti fotokunsti nii vabariiklikel kui ka rahvusvahelistel fotonäitustel. On saadud üle saja medali. Tänu Tartu Fotoklubi tegevusele on loomingulist ja esteetilist kasvatust saanud mitu põlvkonda Tartu linnakodanikke nii klubiliikmetena kui ka klubi poolt korraldatud näituste külastajatena. Klubil on rohkearvulised loomingulised ja organisatoorsed sidemed teiste klubidega Eestis ja välismaal.

Rida liikmeid ja juhte on oma energilise tegevusega fotoklubi arengule ja õitsengule kaasa aidates jätnud sügava jälje klubi loomingulisse ja organisatsioonilisse tegevusse selle erinevatel ajalooperioodidel. Nende hulgas: Leopold MATT, Andres KAROLIN, Vello PUNING, Rein NIGOL, Tõnis LEPIK, Jüri KARM, Teet ERIKSON, Peeter SIMM, Anso MATT, Vladimir LEIMAN,  Valju TALV, Otto KUUS,  Evald ASEMAA, Ain PÕLDVERE, Urmas KÖSTI, Rein URBEL, Aavo PÕLENIK, Endel ANNUK, Georg ROSMA, Tõnu NOORITS, Meelis LOKK, Malev TOOM, Vello KUTSAR, Rein LINDMÄE jt.

Fotoklubiga tegid koostööd ja pidasid loenguid väljapaistvad isiksused, kes andsid oma märkimisväärse panuse klubi liikmete üldise loomingulise taseme tõstmiseks. Nende hulgas olid ajakirjanikud, kinorežissöörid, sotsioloogid, kunstiteadlased, arhitektid, kunstnikud ja kirjanikud: Elmar UUK, Albert ANNI, Eduard SAKK, Juhan PEEGEL, Ülo VOOGLAID, Jan KLÕŠEIKO, Peeter TOOMING, Rein MARAN, Andrei DOBROVOLSKI, Jaak KANGILASKI, Vadim TSENTROPOV, Raimu HANSON,  Jan KAPLINSKI jt.
Ametialasest positsioonist tulenevalt toetasid klubi tööd: Indrek TOOME, Karin PREIMAN, Helju KOMMER, Toivo TOOMEMETS, Valev PÄRN, Riho ILLAK, Ants VEETÕUSME  jt.
Artikli autori Valeri Parhomenko arvates osutasid osale Tartu fotoklubi liikmete loomingule erilist mõju Tallinna Kunstiinstituudi õppejõud kunstiteadlane Leo GENS ja arhitekt Udo IVASK oma süstemaatiliste loengutega vormist, ruumist ja arhitektoonikast.

Klubi teeneks on mitu suurt rahvusvahelist korraldusprojekti. Nende hulgas 62 maa fotograafide seas hästi tuntud Tartu fotosalong „Naine Fotokunstis” FIAPi (Federation Internationale de l’Art Photographique) ja PSA (Photographic Societu of America) patronaadi all. Seda külastasid üle miljoni vaataja Eestis ja teistes maades, kus see fotonäitus toimus. Kui võtta arvesse ka telesaated, mille jaoks viidi läbi spetsiaalseid filmivõtteid laureaatide autasustamisest ja näituste avamisest nendes maades, siis miljoniline külastjate hulk vajab suurendamist.Juba paljude aastate vältel on klubi esindajat kutsutud rahvusvaheliste konkursside züriidesse välismaal. Klubiliikmete tööd ilmuvad erinevates ajakirjades, fotokataloogides ja interneitis. Tartu Fotoklubi seisab paljude rahvusvaheliste fotosalongide ja näituste kalenderplaanides. Klubi osalemine välisnäitustel on andnud auhindu, viimane saadi 2007.aastal Hispaanias.
Klubi seinte vahelt on väljä läinud tulevasi tuntuid filmirežissöör ja operaatoreid, fotokunstnikke ja -reportereid, õppejõude ja ettevõtjaid, reklaamiala ja fotospetsialiste.
Viimastel aastatel on kõikides linna ja rahvusvahelistes projektides klubi tööd ametialaselt toetanud ja osalenud üritustel: Andrus ANSIP, Laine JÄNES, Margus HANSON, Jüri SASI, Raul OREŠKIN; asutused: Tartu Kultuurkapital, Tartu Linnavalitsuse kultuuriosakonna noorsooteenistus, Tiigi Seltsimaja.

Noorte fotostuudio. Alates 2005.aastast orienteerub Tartu Fotoklubi tööle noortega, põhiliselt kooli- ja üliõpilastega. Klubilises tegevuses osutatakse suurt tähelepanu praktilisele loomingulisele fotograafiale, konkurssidele ja näitustele. Täna kõigile tehnilistele küsimustele on võimalik vastuseid leida internetis. 
 

Tartu Fotoklubi INTERNETIVERSIOON:  Aastaid on suure eduga kasutuses Tartu Fotoklubi internetiversioon.
Klubi koduleheküljel viiakse igal aastal läbi suur organisatoorne ja loominguline tegevus: konkursid, näitused, projektid fotohuviliste osavõtuga mitte ainult Tartust, vaid kogu Eestist ja välismaalt.
Klubi trаditsioonilised üritused: konkursid ja näitused (Eestis ja välismaal), fotostuudio, fotosessioonid, fotoaktsioonid Tartu hansapäevade ´Pildituba´ ja ´Tartu Fotopäevad´, Tartu linnakonkursid ja fotonäitused ‘Inimese sünd’, jms..


©©©    ALL RIGHTS RESERVED
Piltide kopeerimine ja edasine kasutamine on võimalik vaid fotode autori ja Tartu Fotoklubi loal.
Tartu Fotoklubi võtab endale õiguse mitte avaldada oma koduleheküljel neid fotosid, mis ei vasta üldtunnustatud eetilistele normidele ja alandavad inimväärikust.
Tartu Fotoklubi koduleheküljele paigutatud fotode autori- ja avaldamis- õigus  kuulub Tartu Fotoklubile ja autorile.  Saadetud pildid on samuti kaitstud autoriõigusega.


*** Täname, et teatasite teie poolt leitud vigadest meie leheküljel. 
 

2008-2018 © Tartu Fotoklubi. tfk@tartufoto.ee